Teaching REAL English Online


Τα έγγραφα
The documents


     Σημαντικό μέρος των μαθημάτων μέσω Teaching REAL English είναι τα έγγραφα και τα άλλα ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία παρέχονται στους μαθητές. Συνολικά υπάρχουν περίπου 1700 έγγραφα/αρχεία στον ιστότοπο. Όπως είναι λογικό, αρκετά από τα έγγραφα ασχολούνται με τα γραμματικά φαινόμενα και με το λεξιλόγιο της αγγλικής γλώσσας. Δείτε τις λεπτομέρειες πιο κάτω.

    Γραμματικά φαινόμενα
     Για κάθε γραμματικό φαινόμενο της αγγλικής γλώσσας υπάρχει τουλάχιστον ένα έγγραφο (και στα αγγλικά και στα ελληνικά) το οποίο δίνει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστεί ο μαθητής για να κατανοήσει το γραμματικό φαινόμενο. Παράλληλα παρέχονται σχετικές ασκήσεις οι οποίες συνοδεύονται από τις λύσεις τους - έτσι ο μαθητής έχει τη δυνατότητα εκτός ώρας μαθήματος να κάνει πρακτική εξάσκηση του εν λόγω γραμματικού φαινομένου και να ελέγξει ο ίδιος ή η ίδια τις απαντήσεις που έδωσε στην άσκηση. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να λύσει τις απορίες του στο επόμενο μάθημα ρωτώντας μόνο για τις περιπτώσεις όπου έδωσε λάθος απάντηση και παίρνοντας την ανάλογη εξήγηση από τον καθηγητή. Ενώ συνηθίζεται στα βιβλία να παρέχεται μικρή ποσότητα ασκήσεων (5 ή 10 προτάσεις) για τα γραμματικά φαινόμενα, ίσως λόγω περιορισμένου χώρου, οι ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση ενός γραμματικού φαινομένου που παρέχονται στους μαθητές του Teaching REAL English συνήθως κυμαίνονται από 50 έως 100 προτάσεις και, σε μερικές περιπτώσεις, παρέχονται πολλαπλά έγγραφα για συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο που δίνουν ασκήσεις με όλο και πιο περίπλοκα επίπεδα δυσκολίας, ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο κάθε μαθητή.

    Λεξιλόγιο
     Εννοείται ότι ο άλλος σημαντικότατος παράγοντας στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι το λεξιλόγιο. Η αποτελεσματική εκμάθηση λεξιλογίου έγκειται στο να χρησιμοποιεί ενεργά ο μαθητής το λεξιλόγιο που μαθαίνει - δηλαδή, να μετατρέπει συνεχώς τις παθητικές γνώσεις λεξιλογίου (που σημαίνει το να ξέρει τη σημασία μιας λέξης όταν την ξαναβλέπει) σε ενεργητικές γνώσεις (δηλαδή, να παράγει τη λέξη όταν την έχει ανάγκη στην ομιλία ή/και στο γραπτό λόγο).Το πετυχαίνουμε αυτό με την ενεργή χρήση καινούργιου λεξιλογίου στις συζητήσεις πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων μες στα μαθήματα, με υποστήριξη πληθώρας εγγράφων που περιέχουν το αντίστοιχο λεξιλόγιο. Όποιος έχει διαμείνει για κάποιο διάστημα σε χώρα του εξωτερικού θα ξέρει ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να βελτιωθούν οι γνώσεις της γλώσσας του τόπου από το να έχει άμεση και επιτόπου ανάγκη των κρίσιμων λέξεων όταν μιλάει, π.χ. στα ψώνια, στο να ρωτάει πού βρίσκεται κάτι ή κάποιο μέρος κτλ. Η αδιάκριτη επιλογή λίστας λέξεων για εκμάθηση αποτελεί σπατάλη κόπου και χρόνου αν δεν γίνεται άμεση και συχνή χρήση των λέξεων.
    Τα έγγραφα που ασχολούνται με το λεξιλόγιο είναι ειδικά σχεδιασμένα να δίνουν την ευκαιρία στο μαθητή να εμπλουτίσει τις γνώσεις του αποτελεσματικά και γρήγορα όποτε έχει ελεύθερο χρόνο. Υπάρχουν έγγραφα όπου το λεξιλόγιο παρουσιάζεται με τη χρήση εικόνων, άλλα όπου παρουσιάζεται το ανάλογο λεξιλόγιο σχετικά με κάποια λειτουργία της γλώσσας (π.χ. η περιγραφή ποσοτήτων, τα επίπεδα ικανότητας σε δραστηριότητες, επιτυχία και αποτυχία, η επίλυση προβλημάτων κτλ) καθώς και μεγάλη ποικιλία ιδιωματισμών, ταξινομημένη σε κατηγορίες (για παράδειγμα, ιδιωματισμοί σχετικά με το θυμό, τις επιλογές, το μυαλό και τις αποφάσεις, τα τρόφιμα, τα χρήματα και πολλά ακόμη).

    Τα υπόλοιπα έγγραφα
     Φυσικά, 1700 έγγραφα είναι πάρα πολλά μόνο για τα θέματα γραμματικής και λεξιλογίου! Αρκετά από τα έγγραφα παρουσιάζουν στα αγγλικά θέματα επίκαιρα στις ημέρες μας: παραδείγματος χάρη, τα ηλεκτρικά οχήματα, το Covid-19 και οι επιπτώσεις του ιού στη καθημερινή ζωή μας και στον τρόπο με τον οποίον δουλεύουμε, οι κλιματικές αλλαγές και οι συνέπειες αυτών, η υιοθεσία ανανεώσιμων πόρων ενέργειας και άλλα θέματα που μας αγγίζουν άμεσα αλλά τα οποία δεν βρίσκουμε στα παραδοσιακά βιβλία εκμάθησης ξένης γλώσσας.
     Παράλληλα, διατίθεται πληθώρα παραδειγμάτων παρελθοντικών εξετάσεων (με τα ακουστικά μέρη (mp3) και με όλες τις λύσεις και σχετικές βαθμολογίες) για όσους μαθητές ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις και θέλουν να κάνουν αποτελεσματική προετοιμασία πριν την ημέρα των εξετάσεων.
     Υπάρχουν επίσης έγγραφα με ασκήσεις σχετικά με τα συχνά λάθη που κάνουν οι ελληνόφωνοι στην αγγλική γλώσσα (μεταφραστικά λάθη), έγγραφα σχετικά με τη σωστή χρήση των αριθμών, του οριστικού άρθρου και της σύνταξης στα αγγλικά (που αποτελούν σχετικά δύσκολα θέματα!), έγγραφα με χρήσιμες εκφράσεις για τις εκθέσεις ιδεών και άλλα γραπτά, έγγραφα που δίνουν εκθέσεις-παραδείγματα γραμμένες από τον ίδιο τον καθηγητή, έγγραφα με χρήσιμες και προχωρημένες εκφράσεις για τις προφορικές εξετάσεις και ούτω καθ' εξής.
     Όλα αυτά είναι απόρροια 37 χρόνων πείρας καθηγητή φυσικού ομιλητή και είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στους μαθητές του Teaching REAL English.
    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες εκμάθησης αγγλικών που παρέχονται από το Teaching REAL English, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Bryan Hollamby με τους εξής τρόπους:

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 6977-158813

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: plirofories@bryanhollamby.co.uk

 Facebook: Teaching REAL English      Messenger: Στείλτε μήνυμα